Sunet står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur play.sunet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från play.sunet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till media@sunet.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta
Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.  Filmer som är uppladdade före 1/1-2020 är saknar undertextning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vi har inte ett verktyg för syntolkning, men det är högt prioriterat att tillhandahålla det.
  • Både huvudmenyn och undermenyn saknar avgränsningar mellan de ingående länkarna. Detta är inget krav då kravet är att om det finns en begränsningsmarkering för en användargränssnittkontroll så skall denna ha tillräcklig kontrast. Det finns inget krav på att en begränsningsmarkering, men användare med nedsatt synförmåga och användare med ett motoriskt funktionshinder kan få problem med att inte veta var en länk börjar och slutar. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Många användare

  • Det finns exempel på text där enbart versaler används. De flesta användare stavar inte igenom ett ord utan varje ord är en ”ordbild” som känns igen. Om ett ord består av endast versaler så finns inte denna ”vanliga ordbilden” längre utan användaren måste stava igenom ordet. [WCAG 1.4.8 (AAA)]