Search for tag: "HT2014"

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 1 (6 okt)

CLAN pass 1 (6 okt 2014) - Uppdatering nytt nationellt nät - Börje Josefsson, SUNET - Nu är det kört, IPv4-adresserna är slut, vad gör vi nu? - Per Nihlén,…

From  Erik Kikkenborg 0 likes 0 plays

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 2 (6 okt)

CLAN 2 (6 okt 2014) - Customer separation and encryption in the open cloud - Jakob Schlyter, Kirei - Open Community Cloud - Martin Milnert, IPnett

From  Erik Kikkenborg 0 likes 8 plays

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 1 (7 okt)

Konsten att förbättra ditt WiFi. Designtips och frågor kring mätsystem. - Herr Nilsson mfl.

From  Erik Kikkenborg 0 likes 11 plays

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 2 (7 okt)

Sammanfattning och frågor kring trådlösa nät.

From  Erik Kikkenborg 0 likes 10 plays

Sunetdagarna hösten 2014 Gemensam session

Välkommen - Pam Fredman, Rektor, GU IT och lärande - perspektiv och förhållningssätt - Annika Lantz-Andersson, GU. Statusuppdatering SUNET - Börje Josefsson, Per…

From  Erik Kikkenborg 0 likes 6 plays