Search for tag: "sunet"

Sunetdagarna i Karlstad: Niklas Frost

Niklas Frost från Lunds univeristet ger sin syn på Sunetdagarna i Karlstad.

From  Magnus Bohman 3 Months ago 0 likes 14 views 0  

Sunetdagarna i Karlstad: Maria Edblom Tauson

Maria Edblom Tauson berättar om varför Sunetdagarna är bra.

From  Magnus Bohman 3 Months ago 0 likes 61 views 0  

Sunetdagarna i Karlstad: David Heed

David Heed berättar som arbetet vid Security Operation Center, SOC

From  Magnus Bohman 3 Months ago 0 likes 19 views 0  

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 1 (6 okt)

CLAN pass 1 (6 okt 2014) - Uppdatering nytt nationellt nät - Börje Josefsson, SUNET - Nu är det kört, IPv4-adresserna är slut, vad gör vi nu? - Per Nihlén,…

From  Erik Kikkenborg 7 Months ago 0 likes 0 views 0  

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 2 (6 okt)

CLAN 2 (6 okt 2014) - Customer separation and encryption in the open cloud - Jakob Schlyter, Kirei - Open Community Cloud - Martin Milnert, IPnett

From  Erik Kikkenborg 7 Months ago 0 likes 0 views 0  

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 1 (7 okt)

Konsten att förbättra ditt WiFi. Designtips och frågor kring mätsystem. - Herr Nilsson mfl.

From  Erik Kikkenborg 7 Months ago 0 likes 0 views 0  

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 2 (7 okt)

Sammanfattning och frågor kring trådlösa nät.

From  Erik Kikkenborg 7 Months ago 0 likes 0 views 0  

Sunetdagarna hösten 2014 Gemensam session

Välkommen - Pam Fredman, Rektor, GU IT och lärande - perspektiv och förhållningssätt - Annika Lantz-Andersson, GU. Statusuppdatering SUNET - Börje Josefsson, Per…

From  Erik Kikkenborg 7 Months ago 0 likes 0 views 0  

Sunet - Svensk

From  peterb@nordu.net 7 Months ago 0 likes 164 views 0