Search for media from: "anbj@vr.se"

Möt Marcus Hartmann på Sunetdagarna 2018

Teracoms Marcus Hartmann var en av huvudtalarna på Sunetdagarna i Gävle.

From  anbj@vr.se on August 22nd, 2018 0 likes 8 plays 0  

Sunetdagarna i Gävle 2018

Vi var på Sunetdagarna i Gävle i april 2018. Där träffade vi bland annat Göran Sandström som var en av de många deltagarna.

From  anbj@vr.se on August 22nd, 2018 0 likes 17 plays 0