Search for media from: "peterb@nordu.net"

Sunet - Svensk

From  peterb@nordu.net on August 22nd, 2018 0 likes 491 plays 0  

Infoga YouTube-klipp

Hur man infogar ett YouTube-klipp till Kaltura

From  peterb@nordu.net on August 22nd, 2018 0 likes 12 plays 0  

Lägg till delaknappen i playern

Hur man lägger till delaknappen i sin player

From  peterb@nordu.net on August 22nd, 2018 0 likes 5 plays 0  

Lägga till en egen logga i playern

Hur man lägger till en egen logga i playern

From  peterb@nordu.net on August 22nd, 2018 0 likes 7 plays 0  

Lägga till undertexter till en film

Hur man skapar undertext i anteckningar samt lägger till den i en film

From  peterb@nordu.net on August 22nd, 2018 0 likes 18 plays 0