Search for media from: "Erik Kikkenborg"

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 1 (6 okt)

CLAN pass 1 (6 okt 2014) - Uppdatering nytt nationellt nät - Börje Josefsson, SUNET - Nu är det kört, IPv4-adresserna är slut, vad gör vi nu? - Per Nihlén,…

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 2 plays 0  

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 2 (6 okt)

CLAN 2 (6 okt 2014) - Customer separation and encryption in the open cloud - Jakob Schlyter, Kirei - Open Community Cloud - Martin Milnert, IPnett

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 4 plays 0  

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 1 (7 okt)

Konsten att förbättra ditt WiFi. Designtips och frågor kring mätsystem. - Herr Nilsson mfl.

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 5 plays 0  

Sunetdagarna hösten 2014 CLAN pass 2 (7 okt)

Sammanfattning och frågor kring trådlösa nät.

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 4 plays 0  

Sunetdagarna hösten 2014 Gemensam session

Välkommen - Pam Fredman, Rektor, GU IT och lärande - perspektiv och förhållningssätt - Annika Lantz-Andersson, GU. Statusuppdatering SUNET - Börje Josefsson, Per…

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 4 plays 0  

CLAN 11.04 13-15.00 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 7 plays 0  

CLAN 12.04 09-10.15 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 0 plays 0  

CLAN 11.04 15.17.00 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 2 plays 0  

Gemensamt 12.04 13.00-14.30 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 3 plays 0  

CLAN 12.04 10.45-12.00 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 4 plays 0  

Gemensamt 12.04 15.00-17.00 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 7 plays 0  

Läget i SunetC - Stefan Liström, SUNET

Sunetdagarna nr 15 HB, Borås, 10-13 oktober 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 6 plays 0  

Optisk net och Ramanförstärkare - Börje Josefsson, SUNET

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 3 plays 0  

Hur man bygger världens största LAN-party - Daniel Wennberg

Sunetdagarna nr 15 HB, Borås, 10-13 oktober 2016

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 10 plays 0  

Konsten att få Cisco ISE att funka med eduroam - Jonas Karlsson MDH

From  Erik Kikkenborg on August 22nd, 2018 0 likes 8 plays 0