Search for media from: "Magnus Bohman"

Sunetdagarna i Karlstad: Niklas Frost

Niklas Frost från Lunds univeristet ger sin syn på Sunetdagarna i Karlstad.

From  Magnus Bohman on November 30th, 2018 0 likes 26 plays 0  

Sunetdagarna i Karlstad: Maria Edblom Tauson

Maria Edblom Tauson berättar om varför Sunetdagarna är bra.

From  Magnus Bohman on November 30th, 2018 0 likes 79 plays 0  

Sunetdagarna i Karlstad: David Heed

David Heed berättar som arbetet vid Security Operation Center, SOC

From  Magnus Bohman on November 30th, 2018 0 likes 30 plays 0